Spoření na penzi

Základní teze navrhované nové podoby státem podporovaného „spoření na penzi“:

Ke spoření „na penzi“ stát poskytuje podporu.
Podpora je formou finančních příspěvků, daňových odpočtů a jiných finančních benefitů poskytovaným ke každému spoření na penzi stejně, po splnění podmínek společných pro všechny formy spoření.

Bylo by v principu vlastně jedno, zda se státní podpora bude vypočítávat podle výše spoření, příjmů, výše odvedených daní nebo počtu dětí. Podpora může být fixní, progresivní, zastropovaná nebo se dokonce měnit podle věku střadatele.

Spořením na penzi je označeno spoření, ze kterého je po dosažení stanoveného věku vyplácena pravidelná výplata renty (penze). (Nyní jsou takto nastaveny výplaty penzí z úspor v účastnických fondech III. pilíře a z důchodových fondů II. pilíře. Zákon výplatu umožňuje penzijním společnostem a životním pojišťovnám po dosažení určitého věku střadatele.)
Z účelového spoření na penzi nejsou v průběhu spoření použity naspořené vklady k jiným účelům (výběr, částečný výběr) nebo jako jistina ke krytí rizik (k úvěrům apod.). V opačném případě se vrací státní podpora v plné výši.

Spoření na penzi nabízí jakékoli finanční instituce s licencí ČNB nabízející vkladové (depozitní) a investiční produkty v ČR. Do hry tak mohou vstoupit banky, stavební spořitelny, fondy kolektivního investování, životní pojišťovny, … Nabídka spoření na penzi by vyvolala inovaci stávajících produktů, vedení podúčtů pro účelové vázání úspor nebo vznik nových spořicích produktů. Otáčení krátkodobých smluv bez výběru úspor by nebylo na překážku splnění konečného cíle účelového použití úspor.

Státní příspěvky spravuje, od státu je získává a státu je při nesplnění podmínek vrací penzijní společnosti. Fungování penzijních společností, jejich regulace a kontrola je již nyní dostatečně upravena (zákon č. 427/2011 Sb.).
Státní podpora by byla vyplácena na spoření u penzijní společnosti, se kterou má střadatel smlouvu na základě informací poskytovatele účelově uzavřeného produktu.

Čerpání a správa státních příspěvků je již nyní vcelku dosti komplikovaná díky státem nastaveným podmínkám penzijního spoření (u stavebního spoření je to podobné). Infrastruktura je nastavena na životní cyklus jednoho konkrétního produktu (jehož podmínky sám stát v průběhu času upravuje a komplikuje).

Penze vyplácí ze státem podpořených úspor v podobě pravidelně a dlouhodobě vyplácených důchodů penzijní společnost nebo zvolená životní pojišťovna. Účelové úspory klient pro výplatu (bez ztráty dosud získaných státních příspěvků) převede do své penzijní společnosti nebo zvolené životní pojišťovny. Možnosti, varianty a podmínky výplaty jsou již definovány zákonem č. 426 a zákonem č. 427 z roku 2011.

 

čtěte dál:
Z jakých možností spoření na penzi by si budoucí důchodci mohli vybrat?
Jaké postavení při spoření na penzi by měli penzijní společnosti, banky fondy, pojišťovny?
V jakém postavení by byli finanční poradci a jaká role by zůstala státu?